dilluns, 24 de novembre de 2008

Es publica eBox platform 1.0 per la gestió eficient de xarxes

eBox és una plataforma per a la gestió integral d'una xarxa corporativa que ha estat integrada en Ubuntu com a paquet oficial i que compta amb una comunitat de més de 700 col·laboradors actius.

Amb mes de 10.000 descarregàs mensuals de la plataforma, eBox ha sigut instal·lat en milers de servidors del mon amb configuracions tan variades com porta de accés a Internet, servidor de infraestructura de la red , centre de gestió unificada de amenaçes, servidor de oficina o centre de comunicacions.

La publicació de la versió 1.0 suposa la culminació de quatre anys de desenvolupament, arribant a la funcionalitat plantejada del principi del projecte.

Per la celebració d'aquesta fita es va organitzar un esdeveniment el dia 14 de octubre en el salo de actes del institut tecnològic de arago en el que Ignacio Correas, director gerent de eBox Technologies, a desvelar l'estrategia comercial que s'està desplega'n en aquest producte de codi obert.

Així s'ha processat a crear una nova empresa, spin-off de warp networks qui s'encarregara de comercialitzar i continuar el desenvolupament de eBox apartir d'ara.


A mes s'ha tancat una ronda d'inversió per proveir a esta nova empresa de un capital d'inici cinc vegades superior del que va disposar google en els seus inicis.
Per altra banda s'ha format una junta asesora de primer nivell internacional formada per ex alts càrrecs de MySQL, Nokia, i microsoft que donaran un cop de ma a la nova empresa a donar els seus primers pasos.

En la seva intervenció Ignacio Correas va destacar el bon moment actual per un producte com ebox, degut a que les empreses ara principalment busquen millorar la eficiència en els seus processos i poder “fer mes amb menys”.

Igualment va subratllar les enormes ventatges que li suposa a una petita empresa que desenvolupa el seu propi producte de software utilitzant el model de distribució de software lliure.
Aixi gracies a les aportacions de la seva comunitat, eBox a aconseguit desenvolupar un producte de alta qualitat i be enfocat a les necessitats dels usuaris que ha repercutit a la vegada en generar bones oportunitats comercials,al estar ja negocien acords de partenari amb una veintena de possibles socis de tres continents diferents.

En aquest acte també va participar les principals administracions publiques aragoneses representades per Fernando Beltrán Blazquez, Viceconsejero de ciència, tecnologia i universitat del Gobern de arago, Ricardo Cavero Arceiz, director general de ciència i tecnologia del ajuntament de zaragoza i per francisco rojas luna , director de l'àrea per el desenvolupament de la societat de la informació de l'institut tecnològic de Aragó.

Tots ells van destacar la importància del Software lliure com a motor de la innovació i del desenvolupament de la societat de la informació, i vam mostrar les accions que des de cada organisme se estan porta'n en aquest sentit.

Julio Bielsa

Tècnic Microinformàtic